Kal - Ekspedicija okrogla voda

Park Škocjanske jame – Pliskovica – ekspedicija okrogla voda (od kala do kala)

Opis:

Kras zaradi svoje kamninske sestave nima površinskih tekočih voda. Voda je od nekdaj predstavljala problem preživetja na Krasu tako človeku kot tudi živalim. Spoznali bomo, kako so ljudje reševali probleme pomanjkanja vode ter kako so gospodarili s to nadvse pomembno snovjo. Raziskovali bomo biotsko pestrost kalov kot edinega površinskega vodnega okolja na Krasu ter pokazali pomen varovanja tega izjemnega habitata.

Primerno za: drugo in tretjo triado osnovnih šol ter poklicne in srednje šole

Starost: 8–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v drugi triadi na spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko, spoznavanje družbe,

• v treti triadi na naravoslovje in tehniko, biologijo, kemijo, geografijo, zgodovino, gospodinjstvo in izbirne predmete (retorika, šolsko novinarstvo), kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje,

• razvijanje kulturne zavesti ter okoljske osveščenosti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• V Parku Škocjanske jame se ob največji slovenski ponikalnici reki Reki podajo v podzemlje. Spoznajo ta izjemen podzemni habitat, vključen na Unescov seznam svetovne dediščine, Ramsar lokaliteto in območje MAB – človek in biosfera.

• V Mladinskem hotelu Pliskovica, ki domuje v 400-letni kraški domačiji, se seznanijo z značilnostmi življenja na Krasu in kraške arhitekture, reševanjem problema vode v kraški pokrajini in si ogledajo kratek predstavitveni lm o kalih na Krasu.

• Podajo se na pot od kala do kala in spoznajo kal kot tip ekosistema s stoječo vodo. Seznanijo se, kako so kali nastali in kakšen je njihov pomen v kraški pokrajini za človeka, živali in rastline. Raziščejo življenjske razmere v kalu, primerjajo le-te v kalih v različnih življenjskih stadijih. Spoznajo živalske in rastlinske vrste, ki tu prebivajo. Seznanijo se s tujerodnimi in invazivnimi vrstami ter ugotavljajo, kako rušijo prehranjevalne verige in odnose med avtohtonimi organizmi kalov. Spoznajo funkcijo kalov nekoč in danes ter vzroke za izginjanje kalov. Seznanijo se tudi s kroženjem vode v naravi, pomenom varovanja pitne vode in varstva narave.

• V vasi bodo spoznali, kako modro je človek včasih gospodaril z vodo, in to poskušali prenesti na današnji čas ter se osvestili o pomenu smotrne uporabe vode in varovanja vodnih virov.