vizija 3

Biti zgled pri implementaciji tradicionalnih obrti in znanj v turistične produkte.