Sporočilo
Dvorišče Natisni
  • letna kuhinja
  • otroška igrala
  • igrišče na mali nogomet in odbojko
  • prostor za kamnoseške delavnice