Sporočilo
Mladinski hotel Pliskovica Natisni

Mladinski hotel Pliskovica, ki je nastal kot rezultat sodelovanja med Občino Sežana, EU in skladi Phar programov, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in prizadevnimi domačini je svoja vrata odprl junija 2003.

Poslanstvo Mladinskega hotela Pliskovica je razvoj trajnostnega turizma ter povezovanje turističnih akterjev na Krasu in širše. Gradnja dolgoročnih partnerstev in zadovoljevanje potreb naših gostov, okolja, zaposlenih in lastnikov.

Vizija stremi k temu, da postanemo pomemben partner pri razvoju turizma na Krasu in v regiji. Mladinski hotel Pliskovica mora ostati eden izmed vodilnih mladinskih prenočišč v Sloveniji in biti zgled pri implementaciji tradicionalnih obrti in znanj v turistične produkte. Postati mora obvezna postojanka popotniku ob obisku Slovenije.

utrinki.jpg