Štanjel

Štanjel biser kraške arhitekture in kulture, eno izmed najstarejših naselij na Krasu, očara s svojo lepoto.

Ime je dobil po zavetniku cerkve, svetem Danijelu. Najzanimivejša stavba v naselju je zagotovo grad, ki je tudi eno največjih grajskih poslopij na Krasu, ki ponosno dominira v centru starega naselja. Štanjel leži v občini Komen in je terasasto razporejeno proti vrhu 363 metrov visokega griča Turn. Značilne so slikovite ozke ulice s kraškimi kamnitimi hišami. Sama arheološka izkopavanja govorijo, da segajo začetki Štanjela v prazgodovino oz. v mlajšo železno dobo. Štanjelu je vtisnil svoj pečat arhitekt in tedanji župan Maks Fabiani. Genius loci- duh kraja in njegovo ohranjanje sta bili glavni arhitektovi obvezi pri vseh posegih v prostor. 
Med drugo svetovno vojno je bilo naselje delno požgano, grad pa močno poškodovan. Revitalizacija jedra in obnova gradu se je začela v 60. letih prejšnjega stoletja in se nadaljuje še danes. Po drugi svetovni vojni se je na ravnini pod starim jedrom razvil novejši del naselja.