2002

Leta 2002 so, po pripravi vse potrebne dokumentacije, stekla gradbena in kasneje obrtniška dela na domačiji, ki je že bila zaščiten kulturni spomenik, saj je vse do danes ohranila vse tipične elemente kraške arhitekture.