Po poteh Srečka Kosovela

Udeleženci spoznavajo življenjsko zgodbo največjega slovenskega ekspresionista Srečka Kosovela ter njegova dela v Spominski sobi Srečka Kosovela v Sežani ali na Kosovelovi domačiji v Tomaju. Kosovelova soba – Kosovelov dom - Kosovelova pot – Tomaj (Kosovelova domačija) – Pliskovica

Opis: Srečko Kosovel se je v svojih ekspresivnih in simbolističnih pesmih ukvarjal z bivanjskimi in etičnimi vprašanji, smrtjo, propadom civilizacije ter slikal vizije novega, boljšega sveta. Učenci skozi doživljanje okolja, v katerih je kraški pesnik ustvarjal, in seznanjanjem z njegovo življenjsko potjo spoznavajo enega najpomembnejših slovenskih avantgardistov.

Primerno za: drugo in tretjo triado osnovne šole ter poklicne in srednje šole

Starost: 10–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju povezava z družbeno-humanističnimi predmeti,

• v tretjem z izbirnimi predmeti (retorika, šolsko novinarstvo, ...), državljansko kulturo, kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje, prometno vzgojo, geograjo, biologijo, slovenščino, zgodovino,

• razvijanjem kulturne zavesti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• Po želji zavijejo v glavni kulturni center Krasa – Kosovelov dom, ki je pravo mesto v malem. Mesto s svojim trgom in parkom danes premore štiri prireditvene prostore, zvočno snemalnico in dva galerijska prostora.

• Sprehodijo se po poti med Sežano in Tomajem (7 km), ki jo je pesnik sam neštetokrat prehodil in danes kot ena izmed tematskih poti na Krasu nosi njegovo ime. Poglobljeni v doživljanje pokrajine opazujejo in prepoznavajo detajle iz njegovih del.

• Z avtobusom se odpeljejo proti Pliskovici, kjer je pesnik preživel dve leti svojega rosnega življenja, se sprehodijo po vasi in se spoznajo s kraško arhitekturo ter življenjem na Krasu nekoč in danes. Zaključijo z igranjem starih šolskih iger pred šolsko zgradbo. Po želji sledi ogled tematskega lma.