Pastirske igre

Gre za kombinacijo spoznavanja kraških lipicancev, kot plemenitih avtohtonih živali na eni strani in revnim pastirstvom na drugi. Obisk kobilarne Lipice in njenega posestva ter sprehod po Pliskini učni poti z interaktivnimi točkami, kjer spoznavamo igrice, s katerimi so si včasih pastirčki krajšali čas. 

Opis:

Kobilarna Lipica je kot zibelka lipicanskih konjev danes eden najlepših kulturno-zgodovinskih spomenikov Republike Slovenije. Čeprav so lipicanci kraški avtohtoni konji, pa so na revnih kraških kmetijah premogli po večini le drobnico, po 19. stoletju pa tudi govedo. Otroci, pastirčki, so živino gnali na pašo in skrbeli, da le-ta ni pobegnila, medtem so si čas krajšali z različnimi igrami.

Primerno za: prvo, drugo in tretjo triado osnovnih šol ter poklicne in srednje šole

Starost: 6–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v prvi triadi na spoznavanje okolja,

• v drugi triadi na spoznavanje družbe,

• v tretji triadi na družbeno-humanistične predmete; zgodovino, gospodinjstvom, geograjo, biologijo in izbirnimi predmeti (retorika, šolsko novinarstvo,...), državljansko kulturo, kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravjo, prometno vzgojo,

• razvijanjem kulturne zavesti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• Udeleženci spoznajo pomembnost kraških lipicancev v svetovnem merilu, se vodeno sprehodijo po kobilarni in njenem posestvu, spoznajo celotno zgodovino kobilarne ter vstopijo v interaktivni muzej – Lipikum.

• Seznanijo se z bogato nesnovno dediščino Krasa. Na 6-kilometrski Pliskini učni poti vidijo značilnosti Kraške planote ter kraškega površja nasploh, oro in favno območja, zgodovino ter naravno in kulturno dediščino.

• Na interaktivnih točkah se lahko preizkusijo v pastirskih igrah: škrove, kikara, zemljo krast, voukalca, mlin, kvadro in trikotnik ... ter tako dodatno opazujejo okolje kraške gmajne.