Kamen na kamen - kulturna krajina Krasa

Kamnoseška delavnica v kombinaciji s kolesarjenjem, obiskom Štanjela, Debele griže na Volčjem gradu in Mladinskega hotela Pliskovica.  

Štanjel - Kosovelje - Gabrovica - Volčji Grad - Pliskovica

Opis:

Kras brez vrlin kamnoseških mojstrov ne bi bil tak, kot ga poznamo danes. Vidijo, kako je znal človek v preteklosti iz skromnega materiala, ki ga je imel na razpolago, sooblikovati naravi prijazna poselitvena območja, ter spoznajo vzroke in posledice tovrstne postavitve in oblikovanja.

Primerno za: drugo in tretjo triado osnovnih šol ter poklicne in srednje šole

Starost: 12–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v drugem izobraževalnem obdobju s spoznavanjem okolja, naravoslovjem in tehniko, spoznavanjem družbe,

• v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju povezava z družbeno-humanističnimi predmeti, zgodovino, geograjo, gospodinjstvom, biologijo, naravoslovjem in tehniko, kemijo in z izbirnimi predmeti (retorika, šolsko novinarstvo,...), državljansko kulturo, kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje, prometno vzgojo,

• razvijanjem kulturne zavesti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• Sprehodijo se po slikoviti kraški vasici Štanjel – srednjeveškem mestecu z gradom. Zaradi strateške lege, ki jo ima, je bilo poseljeno že v železni dobi. Po zaslugi Maksa Fabianija se ponaša z najpomembnejšim parkom, ki je na Slovenskem nastal med svetovnima vojnama.

• V Mladinskem hotelu Pliskovica spoznajo tipično kraško domačijo z vsemi osnovnimi značilnostmi kraške arhitekture.

• S kolesom se podajo med tipične kraške vasice z njihovimi arhitekturnimi poseb nostmi. Izvejo, zakaj so kraške vasice grajene tako, kot so, primerjajo stare in nove predele naselij ter odkrivajo posamezne elemente kraške arhitekture. Med krajšim postankom na kraški gmajni igrajo pastirske igre ter tako občutijo življenje na Krasu nekoč.

• Poučijo se o pridobivanju kamna nekoč in postranskimi dejavnostmi, vezanimi na kamnarstvo in kamnoseštvo (prevoz, trgovina, apnarstvo, ...).

• Spoznajo pradavno naselje Debela griža – gradišče ali kaštelir v Volčjem gradu – ter si ogledajo nekaj izredno lepih kamnoseških primerov v sami vasi.

• V Pliskovici se seznanijo z delom kamnoseka in z njegovo pomočjo izdelajo svoj kamnoseški izdelek.