Kraška gmajna I.

Kras zaradi edinstvenega prepleta naravnih danosti in človekove dejavnosti slovi po svoji izjemni biotski raznovrstnosti. Udeležnci se poznajo s pestrostjo barv, vonjev in oblik na kraški gmajni, se srečajoi s številnimi vrstami rastlin in živali, okusijo del življenja pastirjev ter začutijo pomen varovanja okolja. Vremščica – Botanični park Sežana – Pliskovica delavnica biologija – čebelar

Opis:

Primerno za: drugo in tretjo triado osnovnih šol ter poklicne in srednje šole

Starost: 8–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v drugi triadi s predmeti spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, spoznavanje družbe,

• v treti triadi z naravoslovjem in tehniko, biologijo,kemijo, geografijo, zgodovino, gospodinjstvom in izbirnimi predmeti (retorika, šolsko novinarstvo), kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje,

• razvijanjem kulturne zavesti ter okoljske osveščenosti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• Obiščejo Center za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica, ki se razprostira no 386 ha travnikov in pašnikov na 800-1000 m.n.v. in je znan po proizvodnji ovčjega sira iz mleka kraške ovce. Vodenemu ogledu sledi degustacija sirov in skute.

• V Botaničnem parku Sežana se sprehodijo skozi zbirko preko 198 eksotičnih drevesnih in grmovnih vrst ter preko 100 vrst eksotičnih lončnic. Vodeno si ogledajo park s palmarijem in naravoslovni muzej.

• V Mladinskem hotelu Pliskovica, ki domuje v 400-letni zaščiteni kraški domačiji, se seznanijo s tipičnimi elementi kraške arhitekture.

• Podajo se na Pliskino učno pot, speljano po kraški gmajni, in spoznajo najpogostejše vrste travniških rastlin in živali ter odnose med organizmi. Poučijo se, kako nastaja prst, kako se le-ta razlikuje v različnih habitatih. Ugotavljajo različne prehranjevalne verige in splete na kraški gmajni. Raziskujejo zgradbo rastlin in prilagoditve rastlin razmeram v okolju. Seznanijo se z enoletnicami, trajnicami, različnimi cvetovi in plodovi. Spoznajo uporabo različnih rastlinskih vrst v preteklosti in danes. Srečajo se s tujerodnimi in invazivnimi vrstami rastlin in živali. Naučijo se razlikovati travnike v zaraščanju od košenih oz. pašnih površin. Okusijo del življenja pastirčkov na gmajni ob malici iz nahrbtnika in igranju pastirskih iger ter spoznajo avtohtone in tradicionalne pasme kraških domačih živali in pomen njihovega ohranjanja.

• Na obisku pri čebelarju izvedo, kako živijo čebele, kako jih človek goji, kako nastane med, zakaj je kraški med zaščiten s priznanim geografskim poreklom. Ob degustaciji začutijo edinstveno pestrost okusov kraških medov. Po želji lahko obisk pri čebelarju nadgradijo z delavnico ulivanja voščin, svečk, slikanja panjskih končnic, peko medenjakov, ...