Lipica - zibelka Lipicancev

Vas je znana po najstarejši evropski kobilarni, ustanovljeni leta 1580, ko je avstrijski nadvojvoda Karel II. kupil zapuščen kraški dvorec Lipica in škofovsko kobilarno kraških konj.

S križanjem teh konj z andaluzijskimi so vzgojili novo pasmo, lipicanca. V Lipici deluje tudi klasična šola jahanja. Poleg Velbance (hlev za plemenske žrebce) je galerija slik Avgusta Černigoja, utemeljitelja slovenske avantgarde in konstruktivizma. Tu je tudi kapela Antona Padovanskega. V bližini je kamnolom kraškega belega marmorja. Severno od naselja sta zavarovani Lipiška in Škamperletova jama. V dolini je še kapelica Lurške Matere božje, znana po čudežnih ozdravitvah.