Repen - Kraška hiša

Vas se nahaja v središču občine Repentabor ( Italija ) v tržaški pokrajini. Prvi pisni viri o tem kraju segajo v leto 1284 in navajajo ime lokalnega trgovna Johannesa Rapina.

Glede na odlično kakovost apnenca, ki so ga izkopavali v okolici Repna, se je v preteklosti velik del moške populacije ukvarjal z dejavnostmi v kamnolomu. O spretnosti obrtnikov pri klesanju kamna pričajo številni in dragoceni kamniti elementi, ki krasijo vaške hiše. V Repnu je na ogled kraška hiša, značilna kmečka hiša tržaškega Krasa, kjer se nahaja etnografski muzej.